Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabatlylar teşneligini gandyrýarlar


Şu günler tomsuň soňky aýynda howa juda yssy bolýar. Aşgabatda gijelerine-de howanyň derejesi 35 gradusdan aşak düşenok, gündizine bolsa 42-45 gradus aralygynda yssy. Şeýle bolansoň, şäherdir obalardaky gazly suw satylýan dükanjyklarda nobatlar uly. Mundan başga-da, hususy söwdagärler dükanlardan plastik gaply suwlaryň hem kän satyn alynýandygyny aýdýarlar. Wideoda Aşgabadyň suw satylýan dükanjyklarynda adamlaryň suw içýän pursatlary görkezilýär.

XS
SM
MD
LG