Sepleriň elýeterliligi

"Kitaplaryň mazmuny döwrüň talabyna laýyk gelmeýär"


Kitaplar.

Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagyna sähel wagt galdy. Eýsem, ýurduň mekdepleriniň okuw kitaplary bilen üpjünçiligi nähili? Şol kitaplaryň mazmuny döwrüň talaplaryna laýyk gelýärmi?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklandy we aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG