Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda prezident Berdimuhamedowyň döwlet başyna geçmegi bilen, öňki prezident Nyýazowyň döwründe ýatyrylan pensiýalar gaýtadan dikeldildi. Emma käbir ýaşaýjylar özleriniň pensiýalarynyň döwlet tarapyndan az möçberde kesgitlenendiginden şikaýat edýärler.

Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabyndan pensioner ene Zeýnep hem, zähmet çeken günleriniň hasaba alynmandygyny we iş stažynyň ýitendigini aýdýar. 60 ýaşyndaky Zeýnep ene bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG