Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Maldarçylyk pudagy doly dargady"


Örä çykarylan goýunlar

Türkmenistan gadymy çarwaçylyk däpleriniň dörän ýerleriniň biri. Ýerli synçylaryň käbiri asyrlar boýy ösdürilen maldarçylyk medeniýeti - Garagumda guýy gazmak, dowar bakmak ýaly işler türkmeniň şu günlere gelip ýetmegini üpjün edipdir diýen pikiri öňe sürýär.

Eýsem şu günki gün, azat bazar ýörelgelerine geçilen wagtynda etiň we et önümleriniň gymmatlamagynyň sebäpleri näme we bu meselede nähili çözgüt bar?

Azatlyk radiosy bu soraglary Aşgabatda ýaşaýan publisist, maldarçylyk bilen ýakyndan tanyş ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG