Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Obama “YD” barada täze strategiýany öňe sürdi


ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama 10-njy sentýabrda çykyş edip, “Yslam döwleti” atly guramanyň söweşijilerine garşy basyş üçin täze strategiýany kesgitlejekdigini aýtdy.

Bu beýannama ABŞ-nyň Yrakda “Yslam döwletiniň” söweşijileriniň ýerleşýän giňişliklerine howadan zarbalary güýçlendiren güni edildi. Yslamçy söweşijiler Anbar welaýatynda Haditha bentinde Yragyň hökümet güýçlerini gabapdy.

Şol bir wagtyň özünde-de Arap Ligasy “Yslam döwletiniň” söweşijilerine garşy “ähli zerur çäreleri” amala aşyrmagy wada berdi.

Arap Ligasynyň daşary işler ministrleri 7-nji sentýabrda Kairde geçirilen öz maslahatynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň geçen aýda kabul eden rezolýusiýasyny makulladylar. Rezolýusiýa agza döwletleri “Yrakda we Siriýada yslamçy ekstremist toparyna daşary ýurtly söweşijileriň, maliýe we beýleki ýardamlarynyň öňüni almaga” ündeýär.

XS
SM
MD
LG