Sepleriň elýeterliligi

“Mary GRES-i ekinlerimizi guradýar”


Elektrik stansiýasy.

Mary welaýatyndaky GRES-iň ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerine ýaramaz täsir ýetirýändigini, käbir ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. GRES-iň ilatyň ýaşaýyş punktunyň golaýynda gurulmagy ekin-meýdanlaryň guramagyna, ýerli ýaşaýjylaryň dürli kesellere uçramagyna sebäp bolýar diýip, Mary welaýatynyň Azalow daýhan birleşiginden özüni Sähragül diýip tanyşdyran öý hojalykçy zenan belleýär.

Bu mesele barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa öý hojalykçy Sähragül bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG