Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Günä geçişlik yglan edildi


Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçişlik yglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow ýurduň Garaşsyzlygynyň 23 ýyllygy mynasybetli tussaglaryň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Bu barada resmi metbugatda habar berilýär.

Emma maglumatda näçe tussagyň günäsiniň geçilýändigi we anyk kimleriň boşadylýandygy barada maglumat berilmeýär.

Türkmenistanda döwlet derejesinde bellenilýän käbir baýramçylyklara gabatlap günä geçişlikler yglan edilýär.

XS
SM
MD
LG