Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ýagyndan soň...


2-nji noýabrda Aşgabatda güýçli ýagyn ýagdy. Ýagyndan soňra, elleri sübseli Kommunal kärhanasynyň işgärleri Aşgabadyň köçelerini ýagyn suwlaryndan arassalamk işlerine girişdiler. Bu işlere ýörite suw sorujy maşynlary hem çekildi. Wideoşekillerde A.Niýazow şaýolunyň ugrunda alnyp barylýan arassalaýyş işleri görkezilýär.

XS
SM
MD
LG