Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýada milletçiler parad geçirdi


Rus milletçileri her ýylyň 4-nji noýabrynda bellenilýän Rus ýörişini geçirdiler. Bu çäre prezident Wladimir Putin tarapyndan döredilen “Milli bitewülik gününiň” dabaralaryna gabat gelýär.

Esasy milletçi ýörişler Moskwada, şeýle-de Russiýanyň beýleki şäherlerinde we mart aýynda Moskwa tarapyndan Ukrainadan anneksiýa edilen Krym ýarymadasynda geçirildi.

Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri sebäpli Moskwa bilen Günbataryň arasyndaky gatnaşyklar ýaramazlaşan mahaly, geçen ýylyň dowamynda Putin we onuň hökümeti ýurtda watansöýüjilik we milletçilik çyzygyny has-da güýçlendirdi.

XS
SM
MD
LG