Sepleriň elýeterliligi

“Täze bazarda alyjy az”


Lebap welaýatynda öňki “Dünýä bazaryň” göçürilmegi netijesinde täze açylan Türkmenabadyň bazarynda alyjylaryň azdygy habar berilýär.

Lebap welaýatynda öňki “Dünýä bazaryň” göçürilmegi netijesinde mundan bir aýa golaý wagt öň açylan Türkmenabadyň täze bazarynda alyjylaryň azdygy habar berilýär. Maglumatda Türkmenabat şäheriniň merkezinden 20 kilometre golaý uzakda ýerleşýän bu bazara gatnaw edýän awtobuslaryň sanynyň hem azdygy bellenilýär.

Türkmenabadyň täze bazarynda alyjylaryň azdygy barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG