Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“YD”-niň germaniýaly agzalary köpeldi


Germaniýanyň içerki aňtaw agentliginiň ýolbaşçysy ýurduň 550 çemesi raýatynyň “Yslam döwletiniň” düzümine goşulmak üçin Siriýa we Yraga gidendigini habar berdi.

23-nji noýabrda "Welt am Sonntag" neşrinde çap bolan interwýusynda Hans-Georg Maassen “Yslam döwletiniň” düzüminde germaniýaly söweşijileriň sanynyň artandygyny belledi. Germaniýanyň resmileri ozal olaryň sanynyň 450 adamdygyny aýdypdy.

Maassen Germaniýanyň agzalan raýatlaryndan 60 çemesi adamyň söweşlerde öldürilendigini, azyndan 9 adamyň öz janyna kast edip, amala aşyran hüjümlerde ölendigini aýtdy.

Şeýle-de Maasen jyhadçylaryň 180 çemesiniň Siriýadan we Yrakdan söweşlerden gaýdyp gelendigini aýdyp, Germaniýa yslamçy ekstremist toparyna garşy göreşe gatnaşýandygy sebäpli, ýurt “elbetde” söweşijileriň nyşany bolup durýar diýip belledi.

XS
SM
MD
LG