Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistаnda welaýat, etrap we şäher maslahatlaryna saýlawlar geçirildi. Resmi maglumatlarda 23-nji noýabrda geçirilen bu ses berişligiň ýokary guramaçylyk derejesinde we halkyň ýokary gatnaşygynda amala aşyrylandygy, ilatyň 92,76 %-tiniň ses berendigi habar berildi.

Azatlyk Radiosy Aşgabadyň ýaşaýjylary ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow we Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş bolup, olaryň soňky saýlaw tejribeleri, gatnaşyp-gatnaşmandygy barada gürrüň bermegi sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG