Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Saýlawlara gatnaşmagyň peýdasy ýok"


Türkmenistan.
Türkmenistan.

23-nji noýabrda Türkmenistаnda welaýat, etrap we şäher maslahatlaryna saýlawlar geçirildi. Resmi maglumatlarda bu saýlawlarda ilatyň 92,76 %-niň ses berendigi habar berildi. Emma ýerli ýaşaýjylaryň käbirleri saýlawlara ses bermäge gatnaşygyň aktiwlik derejesiniň pesdigini aýdýarlar.

Saýlawda ses bermäge barmandygyny aýdýan raýatlaryň biri Bakan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy 50 ýaşly Arzy öz saýlaw tejribesi we näme üçin ses bermäge gatnaşmandygy barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:10 0:00

XS
SM
MD
LG