Sepleriň elýeterliligi

"Pagta ýygymy dekabryň ahyryna çenli dowam etmeli"


Lebap welaýatynyň pagta meýdanlary.

Lebap welaýatynda döwlet edara-kärhanalarynyň işgärlerine 25-nji dekabra çenli pagta ýygymyna gatnaşmak barada görkezme berlendigi habar berilýär. Maglumata görä, mugallymlar mekdeplerde sapaklary tamamlanan dessine pagta meýdanlaryna alnyp gidilýär. Lukmanlara bolsa öz ýerlerine başga birini ugratmalydyklary barada görkezme berlipdir.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew maglumat berýär. Maglumaty aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG