Sepleriň elýeterliligi

"Orta derejeli resmiler günäkär"


Parahat mikroraýonynyň jaýlarynyň daşy ak reňke boýalýar.

Geçen şenbe we ýekşenbe günleri "Parahat-7" mikroraýonynyň ýaşaýjylary kondisionerlerini aýyrtmajak bolup, proteste çykdylar.

Ýaşaýjylar resmileriň näme sebäpden kondisionlerleri aýyrýandyklary barada özlerine hiç hili anyk düşündirişiň berilmändigini aýdýarlar.

Eýse, näme sebäpden resmiler halkyň närazyçylygyna garamazdan sebitiň kondisionerlerini aýyrmaga synanyşýarlar. Parahat mikroraýonynyň beýleki bir ýaşaýjysy, şahyr Amanmyrat Bugaýewiň berjek jogabyny diňläliň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG