Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: “Al-Kaýda” lideri öldürildi


Şurkijuma şenbe güni ir bilen Günorta Waziristan sebitiniň Şinwarsak diýen ýerinde öldürilipdir.

Pakistanyň harbylary ýurduň demirgazyk tire-taýpalar sebitlerinde “Al-Kaýda” toparynyň ýokary derejeli lideriniň öldürendigini aýdýarlar.

6-njy dekabrda ýaýradylan beýanatda öldürilen adam Adnan El Şukrijuma diýlip tanadyldy. Maglumata görä, Şukrijuma şenbe güni ir bilen Günorta Waziristan sebitiniň Şinwarsak diýen ýerinde öldürilipdir.

Ýörite operasiýanyň netijesinde başga-da iki söweşiji, şeýle-de bir esger öldürildi.

Şukrijuma ABŞ-nyň metro stansiýalarynyň birinde planlaşdyrylan bomba hüjümine dahylly bolmakda aýyplanýardy.

Şukrijumanyň “Al-Kaýda” toparynyň dünýädäki operasiýalaryna ýolbaşçylyk edendigi çaklanylýardy. Bu wezipäni ozal Halid Şeýh Mohammed eýeleýärdi.

XS
SM
MD
LG