Sepleriň elýeterliligi

Serhetdäki garym Kabulda maslahatlaşylar


Owganystanyly ýaşulular.

Owganystanyň demirgazygyndaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, Azatlyk Radiosynda öz nägileligini bildirdi. Bu wakadan soň, Garkyn etrabynyň ýaşulularynyň Owganystanyň wise-prezidenti bilen gepleşikleri geçirmek üçin Kabula çagyrylandygy habar berilýär.

Bu wakalar barada Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady maglumat berýär. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG