Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

G.Koreýa: Ýadro stansiýa internet hüjümi edildi


Günorta Koreýada ýadro stansiýanyň kompýuter ulgamyna internet hüjümi edildi.

Ýöne ýurduň energiýa ministrliginiň we kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, stansiýanyň kompýuter ulgamynda diňe wajyp bolmadyk maglumatlar ýitirim bolupdyr.

Bu hüjümler Demirgazyk Koreýanyň senagat we sosial desgalara garşy internet hüjümlerini edip biljekdigi barada aladalanmalar artan mahaly boldy. Bu aladalanmalar Birleşen Ştatlar “Sony Pictures” kompaniýasyna edilen hüjümlere Demirgazyk Koreýanyň jogapkärdigini öňe sürenden soň artdy.

XS
SM
MD
LG