Sepleriň elýeterliligi

Hökümetiň dymmagy ilata nähili täsir edýär?


Türkmenistan, benziniň nyrh belgileri

Türkmenistanda ýylyň başynda manadyň hümmetiniň 22% çemesi pese düşmeginiň yzýany, benziniň bahasy 60% ýokarlanyp, azyk, senagat önümleri gymmatlaýarka bu ýagdaý barada ýerli habar beriş serişdelerinde düýpden maglumat berilmeýär, resmi taýdan düşündiriş berilmeýär. Hatda Türkmenistanyň hökümeti 5-nji ýanwarda geçiren wideo şekilli iş maslahatynda-da manadyň hümmetini gowşatmak barada öz resmi kararyny we onuň ykdysady netijelerini agzamady.

Bu ýagdaý Türkmenistanyň ilatyna nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk Radiosy bu sowaly Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG