Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň paýtagtynda şäher häkimiýetleriniň ýaşaýyş jaýlardan satellit-çanak antennalaryny aýyrmak boýunça işleri dowam etdirilýärler. Şu günler şeýle çäreler, hususan-da “Parhat-7” mikroraýonynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynda geçirilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa soňky ýagdaýlar barada gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG