Sepleriň elýeterliligi

'Ýygnak geçirendigim üçin suda çekildim'


Türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow

Türkmenistanyň Mejlisi ”Ýygnanyşyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikleýin çäreleriň guramaçylygy barada” kanuny maslahat etdi.

Mejlisiň 28-nji fewralda geçiren maslahatynda deputatlaryň garamagyna berilen kanunlaryň biragyzdan makullanandygy we prezidentiň gol çekmeginden soň güýje girjekdigi resmi maglumatlarda habar berildi.

”Ýygnanyşyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikleýin çäreleriň guramaçylygy barada” kanuny indi kabul edilýän bolsa, mundan öň demonstrasiýalaryň guramaçylygy resmi taýdan näme esasynda düzgünleşdirilýärdi?

Azatlyk Radiosy bu sowaly türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedowa berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG