Sepleriň elýeterliligi

“Kanunyň berjaý ediljegine ynam ýok”


Aşgabatdaky "Ruhyýet" köşgi.

Türkmenistanda bileleşikleri, mitingleri, demonstrasiýalary we beýleki köpçülikleýin çäreleri geçirmek boýunça kanun çap edildi. 28-nji fewralda kabul edilen kanun 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyndan güýje girýär.

Eýse, Türkmenistanda kabul edilen kanuna türkmen oppozisiýasynyň wekilleri nähili reaksiýa bildirýar?

Azatlyk Radiosy bu baradaky garaýyşlaryny bilmek üçin Türkmen oppozisiýasynyň liderlerinden, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki ýolbaşçysy Hudaýberdi Orazowa ýüzlendi.

Aşakdaky audio ýazgyda Türkmenistanyň parlamentiniň öňki deputaty we syýasy oppozisioner Halmyrat Söýünowyň garaýyşlaryny diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG