Sepleriň elýeterliligi

Migrantlar 2015-de nämelere garaşýar?


Azerbaýjan, türkmenistanly migrant işçiler

Daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän türkmenistanly migrantlar 2015-nji ýylda özleriniň iş-durmuş şertlerinde nähili özgerişlikleriň, gowulyklaryň bolmagyna garaşýarlar?

Ýagny olar geçen ýyldan galan çözülmedik meseleleriň nähili çözülmegini isleýärler, Türkmenistanyň hökümetinden nähili ýardam-kömege garaşýarlar?

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşigi bu soraglary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň özlerine berdi.

Bu meselä bagyşlanan söhbetdeşligi diňläp, pikir-garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, söhbete goşulsaňyz, sizden minnetdar bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG