Sepleriň elýeterliligi

“Gazyň 10 sagatlap kesilmegi, bökdençlik döretdi"


Düýn, ýagny 9-njy aprelde Aşgabadyň Parahat 7 mikroraýonynda 10 sagatlap tebigy gazyň berilmändigi habar berilýär. Bu barada ýaşaýjylara öňünden duýduryş berilmändigi sebäpli, ýaşaýjylaryň käbir bökdençlikler bilen ýüzbe-ýüz bolandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu barada jikme-jik maglumat almak üçin, gürrüňi gidýän sebitde ýaşaýan habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG