Sepleriň elýeterliligi

Owgan türkmenleri: Doganlar, ýetişiň!


Türkmenistanyň serhet araçägine gaçyp baran owgan türkmenleriniň arasynda ýaş çagalaryň hem bardygy aýdylýar.

Owganystanda söweşijileriň hüjümlerinden gaçyp, Türkmenistandan haraý gözläp serhetýaka gelen owgan türkmenleriniň häzir agyr ýagdaýdadygy aýdylýar. Ýatlap geçsek, mundan bir hepde wagt ozal Owganystanyň Badgys welaýatyna degişli Marçak etrabyna jeňçileriň topary hüjüm edipdi.

Azatlyk Radiosyndan Muhammad Tahir Türkmenistan bilen serhediň golaýyna gaçyp baran ýerli türkmenleriň wekilleri bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG