Sepleriň elýeterliligi

Häkimlik iki ýyllyk ipotekany hödürleýär


Ýaşaýyş jaýyň gurluşygy, Aşgabat

Aşgabatda ipoteka boýunça jaý satyn almak isleýän raýatlara jaý edinmek üçin täze mümkinçiligiň hödürlenýändigi aýdylyp, ýörite bildiriş çap boldy.

Azatlyk Radiosy paýtagtda jaý satyn alamak üçin resmi taýdan hödürlenýän bu mümkinçiligiň şertleri bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň ýaşaýjysy, ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe ýüzlendi we ýagdaýy öwrenip, gürrüň bermegi sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG