Sepleriň elýeterliligi

“Maşgalanyň käbir agzalary aşhanada ýatýar"


Türkmen zenanlary.

Daşoguzly ýaşaýjy öz ýaşaýan sebitinde ýaşaýjylara mellek ýeri paýlap bermek çäresiniň häzirlikçe durdyrylandygyny aýdýar.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň Andalyp daýhan birleşiginden özüni Zara diýip tanyşdyran ýaşaýjy munuň sebäpleri barada resmiler tarapyndan takyk maglumatyň berilmeýändigini belläp, mellek ýeri berilmedik käbir maşgalalarda jaý ýetmezçiligi sebäpli käbir gelinleriň ýa-da gaýynene-gaýynatalaryň aşhanada ýaşaýandygyny aýdýar.

Daşoguzly ýaşaýjy bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG