Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dagystanda YD jeňçisi öldürildi


Dagystan

Demirgazyk Kawkazyň Dagystan respublikasynda “Yslam döwleti” toparyna degişli söweşiji öldürildi. Bu barada Russiýanyň terrorçylyga garşy komiteti maglumat berýär.

1990-njy ýyllardan bäri Dagystanda yslamçy söweşijiler hüjümleri amala aşyryp gelýärler. Häzir “Yslam döwleti” toparynyň Yrakda we Siriýada güýçlenmegi netijesinde, onuň aglaba musulmanlaryň ýaşaýan Demirgazyk Kawkaz sebitine hem ýaýramagyndan howatyr edilýär.

Terrorçylyga garşy Milli komitetiň maglumatyna görä, haçanda polisiýa Süleýman Zainalobinowyň ulagyny saklanda, ol ot açyp başlapdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG