Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Splitler içeri salynýar


Aşgabatda howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan geçýär, onsoň ilat binanyň daşky diwarlaryndan aýyrmaga mejbur edilen split sistemalaryny duş gelen ýerde, şol sanda köpgatly binalaryň umumy girelgelerinde ýerleşdirip başladylar. Iň esasy mesele-de, megerem, şol sistemalaryň agzalýan jaýlardaky ýaşaýjylara salýan howpy bolsa gerek. Bu enjamlar jaýlaryň umumy girelgeleriniň içinde çem gelen ýerde oturdylýar. Enjamlaryň käbirlerine taýak direlip goýlan bolsa, käbirleri ýüp bilen baglanyp berkidilýär.

XS
SM
MD
LG