Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nebitdag: Göz-gülban jaýlar

Balkan welaýatynyň Nebitdag şäheriniň öňki demirýol wokzalynyň golaýynda ýerleşýän “125A” we “136A” kwartallaryndaky käbir ýaşaýyş jaýlarda ýaşaýyş üçin zerur bolan şertleriň ýeterlikli däldigi, kanalizasiýa turbalarynyň çekilmändigi habar berilýär. Bu iki kwartalyň arasyndan Nebitdag şäherinde döredilen ilkinji köçe diýlip aýdylýan – Berdi Kerbabaýew adyndaky köçe geçýär. Aşakdaky fotosergide gürrüňi edilýän kwartallardaky jaýlardan käbir suratlary görüp bilersiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG