Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

FDB Rufyň 'websaýtyny' derňeýär


Birleşen Ştatlaryň derňewçileri 17-nji iýunda Çarlston ybadathanasynda 9 adamy öldürmekde güman edilýän Dilan Ruf tarapyndan döredilen hasaplanýan websaýty derňeýärler.

Bu websaýtda Dilanyň ýaragly we amerikan baýdagyny otlaýan şekilde düşen suratlary bar.

Şeýle-de onda 2500 sözli, «Soňky Rodeziýaly» atly jynsparaz manifest ýerleşdirilipdir.

Federal derňew býurosynyň sözçüsi 20-nji iýunda özleriniň bu websaýty derňeýändiklerini aýtdy.

Ruf 18-nji iýunda tussag edildi we Çarlstonda ýeke adamlyk kamerada saklanýar.

Ol dokuz adamy öldürmekde aýyplanýar we günäli tapylsa, ölüme höküm edilmeli.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG