Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sinaýda onlarça jeňçi öldürildi


«Yslam döwleti» bilen ilteşikli jeňçiler 1-nji iýulda Sinaý ýarymadasynda Müsüriň goşun berkitmelerine utgaşykly kast ediş hüjümleri bilen zabt etdiler. Netijede, onlarça esger we 100-e golaý hüjümçi öldi.

Bu hadysa Müsüriň baş prokurorynyň janyna kast edilmeginiň we ýurduň prezidentiniň yslamçy jeňçileri basyp ýatyrmagy güýçlendirmek baradaky wadasynyň yz ýanyna gabat geldi.

XS
SM
MD
LG