Sepleriň elýeterliligi

“Suw ýetmeýär, hasyl pes bolýar”


Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndaky galla meýdanlarynyň biri.

Türkmenistanda galla oragy dowam edýär. Bu çäre Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 3-nji iýunda, Daşoguz welaýatynda bolsa 14-nji iýunda başlanypdy.

Ýurtda käbir daýhanlar şu ýyl bol hasylly ýyl bolandygyny aýtsa, käbirleri suw ýetmezçiligi zerarly munuň tesine bolandygyny belleýärler.

Şeýle daýhanlardan biri Ahal welaýatyndan özüni Şekersoltan diýip tanyşdyran pensioner zenan. Ol öz galla tejribeleri barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG