Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türk polisiýasy 21 adamy tutdy


Türk polisiýasy 10-njy iýulda «Yslam döwleti» ekstremist topary bilen ilteşikli bolmakda güman edilýän 21 adamy tussag etdi.

Türk mediasy tussag edilenleriň arasynda üç sany daşary ýurt raýatynyň hem bardygyny ýazýar.

Olar serhetden aşyp, Siriýa geçmegi planlaşdyrypdyr.

XS
SM
MD
LG