Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Owganystan: Farýap "howp astynda"


Owganystanyň Farýab welaýatyndaky söweş operasiýalary. 13-nji iýul, 2015 ý.

Owganystanyň demirgazygyndaky Farýap welaýatynda söweşler dowam edýärkä, ýerli resmileriň sözlerine görä, “Talybana” garşy söweşýän 30 çemesi ýerli söweşiji öldürilipdir.Käbir maglumatlarda olardan käbiriniň kellesiniň kesilendigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaýyň jikme-jiklerini sorap, Farýap welaýatynyň deputaty Fathulla Kaýsari bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG