Sepleriň elýeterliligi

'Aýlygyň dörtden biri salgyda gidýär'


Oba ýaşaýjylary, Lebap welaýaty

Türkmenistanda oba zähmetkeşleri dürli salgytlary tölemeli bolýarlar, olaryň ýyllyk zähmet hakyndan saklanyp galýan tölegleriň töwerek-daşy goramak, ýaşlar bileleşiklerini goldamak ýaly maksatlar üçin tutumlary hem öz içine alýandygy barada maglumatlar bar.

Türkmenistanda adaty raýatlaryň zähmet hakyndan saklanyp galýan salgytlar we tölegler barada türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew jikme-jik maglumat berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG