Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen, täjik prezidentleri duşuşdy


Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkidýän ikitaraplaýyn dokumentlere gol çekildi diýip, türkmen metbugaty 20-nji awgustda habar berdi.

Gol çekişlik dabarasy Aşgabatdaky «Ruhyýet» köşgünde, iki ýurduň prezidentleriniň «ýekme-ek» we iki ýurduň delegasiýalarynyň gatnaşmagynda geçirilen duşuşyklaryndan soň, «Şat» zalynda geçirildi.

Gepleşiklerde sebitdäki howpsuzlyk, Merkezi Aziýadaky suw-energiýa problemalaryna, ekologiýa, oba hojalygy, sqwda we haryt dolanyşygy, inwestisiýa, transport, medeni-gumanitar pudaklaryndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berlendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG