Sepleriň elýeterliligi

Owgan türkmenleri prezidentiň saparyndan nämä garaşýar?


Owganystanly türkmenler.

Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Kabulda owgan türkmenleriniň wekilleri bilen hem duşuşdy. Eýsem owgan türkmenleri bu duşuşykdan, umuman aýdylanda bolsa, türkmen we owgan ýolbaşçylaryndan öz durmuş-ýaşaýyş aladalary bilen bagly nähili hemaýat-ýardama garaşýar?

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýymerdanguly Myrady bu soragy Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatynyň Garkyn etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Muhammetsahy Yhsana berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG