Sepleriň elýeterliligi

Obalaryň tok üpjünçiligi ‘pes’


Obalaryň tok üpjünçiligi ‘pes’

“Mary-Atamyrat” ýokary wolty elektrik geçirijisinde gurluşyk-gurnama işleriniň tamamlanandygy habar berilýär.

Türkmen metbugatynda berlen maglumata görä, elektrik geçirijisiniň ulanylmaga berilmegi önümçilik kärhanalaryny, medeni durmuş maksatly desgalaryny we ilatly ýerlerini elektrik togy bilen ygtybarly üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Emma muňa garamazdan, Mary-Atamyrat elektrik geçirijisiniň geçýän ugrunda ýerleşýän käbir etraplaryň obalarynda elektrik togunyň wagtal-wagtal kesilip durýandygy aýdylýar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew ýörite maglumat taýýarlady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG