Sepleriň elýeterliligi

“Ýaşaýjylaryň hereket etmegi gadagan edildi”


Aşgabadyň köçeleriniň biri.

17-nji sentýabrda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň 34-nji mejlisi tamamlandy.

Türkmen metbugaty bu assambleýanyň mejlisine dünýäniň 80-e golaý ýurdunyň 600-den gowrak wekiliniň gatnaşandygyny habar berýär.

Aşgabatdan gelip gowşan maglumatlarda bu assambleýanyň geçirilen döwri şol töwerekde ýaşaýan paýtagtlylaryň käbir bökdençlikler bilen ýüzbe-ýüz bolandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolan şol bökdençlikleri bilen gyzyklanyp, assambleýanyň geçirilen ýeriniň golaýynda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG