Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Hapalanan" Hazar

Bir döwürler Hazar deňziniň türkmen kenarynda gelim-gidimli syýahatçylyk zolaklarynyň biri bolan ozalky Çeleken häzirki Hazar şäherçesiniň arassaçylygyna berilýän ünsüň ýyl-ýyldan pese gaçýandygy habar berilýär. Şäherçäniň köçelerinde zir-zibilleriň üýşmeleňine, ulanyşdan galan garažlara, ýarym açyk lýuklara duş gelse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG