Sepleriň elýeterliligi

Garaşsyzlyk baýramy nähili bellenilýär?


Garaşsyzlyk baýramy nähili bellenilýär?

Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 24-nji senesini harby parad bilen belledi. Ýurt ýolbaşçylarynyň, parlament agzalarynyň, daşary ýurtly diplomatlaryň we myhmanlaryň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti geçirildi.

Sahnalaşdyrylan baýramçylyk çäresiniň esasy mazmunynyň garaşsyzlyk ideýasyna, türkmen halkynyň bütewüligine we onuň ruhunyň belentdigine we döredijilik hyjuwyna bagyşlanandygy resmi maglumatlarda bellendi.

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup, Garaşsyzlyk baýramynyň bellenişi barada gürrüň bermegi sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG