Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet: Ermenistanyň 8 raýaty heläk boldy


Awtobusyň heläkçilige uçran ýeri, Tula regiony, 3-nji noýabr, 2015.
Awtobusyň heläkçilige uçran ýeri, Tula regiony, 3-nji noýabr, 2015.

Orsýetiň merkezinde Ermenistanyň raýatlaryny alyp barýan awtobusyň agdarylmagy zerarly sekiz adam wepat boldy we 30-dan gowragy ýaralandy.

Orsýetiň Tula regionynyň resmileri Ermenistanyň paýtagty Ýerewana 59 ýolagçyny alyp barýan awtobusyň 2-nji noýabrda agşam heläkçilige uçrandygyny aýtdylar.

Polisiýanyň maglumatynda sürüjiniň ulaga “kontroly ýitirendigi” aýdyldy we heläkçiligiň sürüjiniň uklap galmagynyň ýa-da tehniki kemçiligiň netijesinde emele gelmeginiň has ähtimaldygy bellendi.

Tulanyň Içeri işler ministrligi awtobusyň iki sürüjisiniň polisiýa tarapyndan sorag edilýändigini we iki jenaýat işiň gozgalandygyny habar berdi.

XS
SM
MD
LG