Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Makedoniýa: Oppozisiýaly hökümet tassyklandy


Makedoniýanyň parlamenti hökümetiň hataryna çep ganat oppozisiýa agzalarynyň goşulmagyny tassyk etdi.

Bu ädim bölekleýin, Günbataryň araçylyk etmeginde, bir aýa çeken syýasy çigşigiň çözülmegine getirdi.

11-nji noýabrda tassyklanan täze hökümete, içeri işler ministri hökmünde, sosial demokrat Oliwer Spasowski girýär we zähmet ministriniň wezipesi hem oppozisiýa berilýär.

Mundanam başga, sosial demokratlara üç ministriň, şol sanda oba hojalyk we maliýe ministrleriniň orunbasarlaryny bellemek ygtyýary berilýär.

XS
SM
MD
LG