Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HPF: Hytaýy saýlama pul toparyna goşmaly


Halkara Pul fondunyň başlygy özüniň Hytaýyň global pul birliginiň saýlama toparyna goşulmagyny goldaýandygyny aýtdy.

Pekin indi uzak wagt bäri bu topara goşulmaga çalyşýar. Kristin Lagard (Christine Lagarde) 13-nji noýabrda Hytaýyň puly ýuan ilkinji gezek Halkara pul fondunyň aýgytly operasiýalarda ulanýan pullaryndan edilýän talaby ödedi diýdi.

Lagardyň beýanaty HPF-yň ýuana tassyklaýyş möhürini basmagyna barabar bir zat bolup, Pekin öz puluny ahyrynda ABŞ-nyň dollary, Ýewro ýaly dünýä ýüzünde ätiýaç puluna öwrülmäge umyt baglaýar.

XS
SM
MD
LG