Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Ýerzeminlerdäki dükanlar ýapylýar


Aşgabadyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň biriniň ýerzeminindäki dükan.

Şu gün, ýagny 2-nji dekabrda Aşgabadyň Parahat etrapçasyndaky öý dolandyryş edarasynyň işgärleri köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerzeminlerine aýlanyp, bu ýerdäki dükan, dellekhana eýelerine we beýleki telekeçilere iş ýerlerini ýapmagy duýdurypdyrlar. Resmiler munuň sebäbini düşündirmeseler-de, bu çäklendirmäniň 15-nji dekabra çenli dowam etjekdigini mälim edipdirler.

Azatlyk Radiosy bu mesele barada dolurak maglumat almak üçin Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:15 0:00

XS
SM
MD
LG