Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"The New York Times" kanuna çagyrýar


«The New York Times» Birleşen Ştatlarda berk ýarag kontrollygy kanunlaryny kabul etmäge çagyrýan baş makala çap edip, adaty bolmadyk ädim ätdi.

5-nji dekabrdaky makala Kaliforniýa atyşygynda 14 adamy öldürmekde ulanylan ýaraglar ýaly ýaraglaryň bikanun diýlip yglan edilmegine çagyrýar.

San Bernardino şäherindäki gyrgynçylyk är-aýal Syed Rizwan Faruk we Taşfin Malik tarapyndan, olaryň kanun esasynda satyn alan .223 kalibrli hüjüm ýaraglary bilen amala aşyryldy.

FDB resmileri bu gyrgynçylygy terror hereketi hökmünde derňeýändiklerini aýdýarlar.

Şeýle-de bu jübüdiň ýarym awtomatiki sapançalary bar eken.

XS
SM
MD
LG