Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda 12-nji dekabrda döwlet derejesinde bellenjek Bitaraplyk baýramçylygyna taýýarlyklar görülýär.

Bu dabara çagyrylan daşary ýurtly resmileriň Türkmenistana baryp başlamagy, Aşgabadyň we hatda tutuş ýurduň transport aragatnaşygyna öz täsirini ýetirdi.

Şu günler transport ulgamynda dörän ýagdaýlar barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG