Sepleriň elýeterliligi

Welaýatlylar Aşgabatdan “çykarylýar”


Türkmen zenanlary.

Ýurduň dürli welaýatlaryndan Aşgabada gelip işleýän migrant işçilerine wagtlaýyn paýtagtdan gitmekligiň tabşyrylandygy habar berilýär. Munuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş berilmese-de, bu çäräniň Bitaraplyk baýramyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşyklydygyny käbir ýaşaýjylar aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy bu meseläniň jikme-jikleri bilen gyzyklanyp, birnäçe migrant işçi bilen söhbetdeş bolan aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG