Sepleriň elýeterliligi

Medeni-taryhy ýadygärlikler nähili ýagdaýda?


Gadymy Merw, Soltan Sanjar mawzoleýi, Baýramaly, Türkmenistan, 2014.

Türkmenistan 2016-njy ýyly medeni mirasa sarpa goýmak şygaryň astynda geçirer.

Türkmen hökümetiniň 4-nji ýanwarda geçiren iş maslahatynda gelnen karara görä, “Mirasa sarpa goýmak we watany özgertmek ýylynyň” yglan edilmegi bilen baglylykda dabaraly çäreleri geçirmek üçin ýörite geňeş hem döredildi.

Türkmenistanyň prezidenti, hususan-da, ýurduň “medeni-taryhy ýadygärlikleri milletiň buýsanjydyr” diýdi we olary rejelemegi tabşyrdy.

Türkmenistanda şu günki güne çenli saklanyp galan gadymy şäherleriň, galalaryň onlarçasy bar. Olaryň şu günki ýagdaýy nähili?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG